Thông báo về việc kế hoạch chuẩn bị lễ Khai giảng năm học 2023-2024


SỐ HIỆU

4071/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

22-09-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc kế hoạch chuẩn bị lễ Khai giảng năm học 2023-2024, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.