QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Thành lập vào ngày 17 tháng 8 năm 2020 theo quyết định số 2104/QD-ĐHYD trên cơ sở tái cấu trúc các nhân sự từ Tổ Công nghệ Thông tin thuộc phòng Tổ chức Hành chính - Thanh tra Pháp chế và phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Nhà cái uy tín -Dược Huế.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 • Ban Giám đốc Trung tâm: 01 giám đốc và 01 phó giám đốc
 • Đơn vị chức năng: 02 tổ và 01 phòng

Tổ quản trị mạng và cơ sở hạ tầng

 • Phụ trách cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: phần cứng và mạng máy tính.
 • Chịu trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục sự cố phần cứng các hạ tầng thuộc Trung tâm CNTT quản lý.
 • Hỗ trợ các đơn vị trong trường xử lý các sự cố thuộc thẩm quyền của Trung tâm.

Tổ Khai thác, Nghiên cứu & Phát triển

 • Quản lý, triển khai, tích hợp, mở rộng các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ thống LMS và e-University…, hệ thống website và hỗ trợ công nghệ thông tin cho sinh viên, học viên, cán bộ trong trường.
 • Tổ chức thực hiện đào tạo, phổ cập kiến thức, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ CNTT cho cán bộ viên chức – người lao động và đội ngũ làm CNTT trong nhà trường; tổ chức tập huấn, liên kết đào tạo cho cán bộ viên chức – người lao động, sinh viên, học viên của nhà trường và các đối tượng khác theo yêu cầu.
 • Phát triển các ứng dụng đa nền tảng theo các nhiệm vụ khoa học-công nghệ được giao.
 • Nghiên cứu ứng dụng các xu hướng mới trong CMCN 4.0 vào các hoạt động đào tạo đại học, kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh.

Phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế

Phòng CNTT Bệnh viện trường là đơn vị nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm CNTT về tổ chức, hoạt động và giám sát công nghệ thông tin trong toàn bệnh viện.

      

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng

Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện về lĩnh vực công nghệ thông tin của Trường và Bệnh viện Trường.

Nhiệm vụ

 • Tổ chức, triển khai, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng, an ninh bảo mật; triển khai vận hành các phân hệ phần mềm, trục cơ sở dữ liệu trong toàn Trườngvà Bệnh viện trường.
 • Nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng đa nền tảng dùng chung phục vụ hoạt động của Nhà trường.
 • Kết nối với các đơn vị, trung tâm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, khám chữa bệnh để triển khai, chuyển giao công nghệ các ứng dụng đã phát triển.
 • Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng Nhà trường phân công.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

Nhiệm kỳ 2020-2025

 • Phụ trách trung tâm: TS. Nguyễn Hoàng Bách
 • Phó Giám đốc: ThS. Trần Anh Hùng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG