Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học từ cao đẳng năm 2023 (đợt 2) của Nhà cái uy tín - Dược, Đại học Huế


SỐ HIỆU

4788/QĐ-HD

THỜI GIAN

07-11-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học từ cao đẳng năm 2023 (đợt 2) của Nhà cái uy tín - Dược, Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.