TRA CỨU THÔNG TIN
NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

Vui lòng nhập thông tin bậc đào tạo, năm tốt nghiệp, số hiệu bằng và họ tên có dấu (ví dụ: Nguyễn Văn Toàn) để tra cứu.
Nếu không tìm thấy thông tin văn bằng tốt nghiệp, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo đại học, Nhà cái uy tín - Dược

Tầng 2, Nhà 2A

06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, TP Huế

Điện thoại: 0234.3822173

Email: [email protected]


Phòng Đào tạo Sau đại học, Nhà cái uy tín - Dược

Tầng 3, Nhà 2A

06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, TP Huế

Điện thoại: 0234.2343820857

Email: [email protected]