Yêu cầu báo giá máy điện di


SỐ HIỆU

4034/ĐHYD-KHTCCSVC

THỜI GIAN

20-09-2023


Cung cấp báo giá cho máy điện di đứng với cấu hình kèm theo
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Yêu cầu báo giá máy điện di, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất tại đây để có thêm thông tin.