Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải Cường


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-10-2023Nhà cái uy tín - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải Cường

Ngành: Nội khoa

Mã số: 9 72 01 07

Với đề tài:  NGHIÊN CỨU NGUY CƠ XUẤT HUYẾT TRONG BỆNH VIỆN VÀ SAU XUẤT VIỆN BẰNG THANG ĐIỂM NCDR CathPCI VÀ CRUSADE Ở BỆNH NHÂN CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA”.

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 11 năm 2023 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải Cường, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.