Thông báo nhận đơn phúc khảo tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2023


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-10-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo nhận đơn phúc khảo tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2023, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.