Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ 4 năm 2021
Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề Kiểm soát huyết áp và bệnh đồng mắc giảm nhẹ gánh nặng cộng đồng

Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ 4 năm 2021


BẮT ĐẦU

2022-04-07

KẾT THÚC

2022-04-07

ĐỊA ĐIỂM

Hội nghị trực tuyến

TỔ CHỨC

Nhà cái uy tín - Dược Huế

Thông báo Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ 4 năm 2021