Hội nghị Nội soi tiêu hoá mở rộng  toàn quốc lần thứ 2
Liên Chi Hội Nội Soi Tiêu Hóa Việt Nam (VFDE) sẽ phối hợp với Trường Đại Học Y Dược Huế tổ chức Hội nghị Nội soi Tiêu hóa toàn quốc lần 5 – VGEC 2020

Hội nghị Nội soi tiêu hoá mở rộng toàn quốc lần thứ 2


BẮT ĐẦU

2021-08-09

KẾT THÚC

2021-08-10

ĐỊA ĐIỂM

Phòng Multimedia, Trường ĐH Y-Dược Huế

TỔ CHỨC

Trường ĐH Y-Dược, Đại học Huế, Cty VNC

Liên Chi Hội Nội Soi Tiêu Hóa Việt Nam (VFDE) sẽ phối hợp với Trường Đại Học Y Dược Huế tổ chức Hội nghị Nội soi Tiêu hóa toàn quốc lần 5 – VGEC 2020Liên Chi Hội Nội Soi Tiêu Hóa Việt Nam (VFDE) sẽ phối hợp với Trường Đại Học Y Dược Huế tổ chức Hội nghị Nội soi Tiêu hóa toàn quốc lần 5 – VGEC 2020Liên Chi Hội Nội Soi Tiêu Hóa Việt Nam (VFDE) sẽ phối hợp với Trường Đại Học Y Dược Huế tổ chức Hội nghị Nội soi Tiêu hóa toàn quốc lần 5 – VGEC 2020