QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Y tế về việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ ngành y tế cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, Nhà cái uy tín - Dược Huế đã thành lập Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế theo Quyết định số 3755/QĐ-ĐHYD ngày 14/12/2016 và chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 08/2017.

Xuất phát từ những cơ sở thực tiễn về nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân và nhu cầu đào tạo của các cán bộ y tế, giảng viên khối ngành sức khỏe, Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế được đổi tên thành Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế, đồng thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Viện theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 25/01/2022 của Hội đồng trường Nhà cái uy tín - Dược.

Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế là đơn vị thuộc Nhà cái uy tín - Dược Huế có các chức năng về khai thác nhu cầu, tổ chức, quản lý toàn diện các hoạt động của các khóa/lớp đào tạo ngắn hạn liên tục nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật chuyên môn, nghiên cứu khoa học và quản lý y tế; Bồi dưỡng cán bộ y tế theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chứng chỉ hành nghề; Đào tạo giảng viên nguồn (TOT) về chương trình bồi dưỡng dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo các quy định hiện hành của pháp luật. Đồng thời, phát triển nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học; tư vấn, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực Y học cho cán bộ, viên chức y tế và các đối tượng có nhu cầu.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1) Ban Giám đốc Viện

- Phụ trách Viện: PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo, Phó Hiệu trưởng.

- Phó Giám đốc Viện: TS.BS. Ngô Viết Lộc.

2) Đội ngũ giảng viên (nòng cốt, kiêm nhiệm, cộng tác viên)

- Nhóm giảng viên đối với lĩnh vực Quản lý y tế: Gồm 05 giảng viên nòng cốt (2 PGS, 01 TS, 01 ThS và 01 BS đang học Cao học chuyên ngành Quản lý y tế tại Nhà cái uy tín khoa Đài Bắc, Đài Loan).

- Nhóm giảng viên đối với lĩnh vực y tế khác: Viện phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị của Trường, sử dụng đội ngũ giảng viên các chuyên khoa của Nhà trường và Bệnh viện Trường gồm 58 Giáo sư, Phó giáo sư; 127 Tiến sĩ, 194 Thạc sĩ; 08 BSCKII, 03 BSCKI và mời giảng các giảng viên đến từ các trường trong Đại học Huế, các chuyên gia y tế của Bệnh viện Trung ương Huế và các cơ sở y tế khác trong cả nước; các chuyên gia quốc tế từ Đại học Boston (Hoa Kỳ), Đại học Ghent, Đại học VUB (Bỉ), Đại học Queensland (Úc).  

3) Đội ngũ chuyên viên

03 Chuyên viên (01 ThS. YTCC và 02 BS. YHDP).

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1) Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng

- Tổ chức tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục ngắn hạn nâng cao kỹ thuật chuyên môn, quản lý, nghiên cứu khoa học; các lớp bồi dưỡng cán bộ y tế theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; các chương trình bồi dưỡng dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ theo các quy định hiện hành của pháp luật. 

- Tổ chức, quản lý toàn diện từ đầu vào, quá trình đào tạo, đánh giá kết quả đầu ra và trình cấp có thẩm quyền cấp chứng chỉ các lớp đã tuyển sinh theo các quy định hiện hành của pháp luật. 

- Khai thác nhu cầu và tổ chức hợp đồng đào tạo với các cơ sở y tế, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực y tế.

2) Thực hiện các chuyển giao công nghệ, kỹ thuật nâng cao tay nghề cho cán bộ ngành y tế

- Cung cấp dịch vụ về tư vấn, nghiên cứu, phát triển hệ thống nguồn nhân lực y tế và các loại hình đào tạo khác trong lĩnh vực y học, phát triển hệ thống nguồn nhân lực y tế.

- Liên kết với các tổ chức, đơn vị khác tham gia đào tạo theo đúng quy định của pháp luật.

3) Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế  

- Chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia về lĩnh vực y tế với các tổ chức trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và phân cấp của Nhà cái uy tín - Dược, Đại học Huế.

- Tìm kiếm các cơ hội phát triển và triển khai các dự án, các hoạt động hợp tác, liên kết trong và ngoài nước về phát triển hệ thống nguồn nhân lực y tế theo quy định của pháp luật, và phân cấp của Nhà cái uy tín - Dược, Đại học Huế.

- Phối hợp các phòng ban của Trường tổ chức thực hiện các hội nghị, hội thảo quốc tế về các lĩnh vực y tế.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

- 2017 – 2021: PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc, Phụ trách Viện.

- 2022 – nay: PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo, Phụ trách Viện.

HOẠT ĐỘNG

- Nắm bắt kịp thời, tăng cường triển khai các hoạt động các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ y tế bao gồm:

+ Đào tạo ngắn hạn; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn các chuyên ngành cho các cơ sở khám chữa bệnh và dự phòng; đào tạo quản lý y tế.

+ Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ở tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

+ Đào tạo, bồi dưỡng nguồn giảng viên khối ngành sức khỏe có đủ năng lực giảng dạy và lượng giá lâm sàng theo các chương trình đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe dựa trên năng lực cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; Xây dựng các định hướng nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG