QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Năm 1976, Bộ Y tế ra quyết định thành lập Bộ môn Vệ sinh dịch tễ và Bộ môn Tổ chức Y tế. Từ năm 1977, các bộ môn bắt đầu tham gia công tác giảng dạy.

Đến năm 1980, Bộ môn Tổ chức Y tế đổi tên thành Bộ môn Y học xã hội.

Tháng 3/2005, Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định thành lập Khoa Y tế công cộng trực thuộc Nhà cái uy tín Khoa Huế trên cơ sở hợp nhất hai Bộ môn: Bộ môn Vệ sinh dịch tễ và Bộ môn Y học xã hội.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức (Nhiệm kỳ 2019-2024):

- Trường Khoa: TS.BS. Đặng Thị Anh Thư 

- Phó trưởng Khoa: TS.BS. Hoàng Thị Bạch Yến

- Phó trưởng Khoa: TS.BS. Nguyễn Văn Hùng 

Khoa có 38 cán bộ cơ hữu, trong đó có 19 nam (50%) và 19 nữ (50%), có 34 giảng viên/38 CBVC.

100% CBVC có trình độ đại học trở lên trong đó có 01 Giáo sư, 03 Phó giáo sư, 11 Tiến sĩ, 14 Thạc sĩ, 05 Bác sĩ, 04 cử nhân.

 01 giảng viên của Khoa được trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự của Đại học Công nghệ Queensland (QUT), Úc

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Khoa Y tế công cộng là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc Nhà cái uy tín Dược, Đại học Huế. Khoa có nhiệm vụ đào tạo trình độ Đại học và Sau đại học; thực hiện nghiên cứu khoa học; liên kết địa phương và cung cấp dịch chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

 

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA:

 1. PGS.TS. Phạm Văn Lình (NK: 2005-2007)
 2. PGS.TS. Đinh Thanh Huề (NK: 2007-2009)
 3. PGS.TS. Võ Văn Thắng (NK: 2009-2019)
 4. TS. BS. Đặng Thị Anh Thư (2019-2024)

PHỤ TRÁCH KHOA:

 1. TS.BS. Đoàn Vương Diễm Khánh (2019-2020)

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 1. ThS.BSCKII. Hoàng Thị Liên (NK: 2009-2014)
 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Tập (NK: 2009-2012)
 3. PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc (NK: 2012-2019)
 4. ThS. GVC. Nguyễn Văn Hoà (NK: 2015-2019)
 5. TS. BS. Hoàng Thị Bạch Yến (NK: 2019-2024)
 6. TS.BS. Nguyễn Văn Hùng (NK: 2019- 2024)

 

HOẠT ĐỘNG

1. Đào tạo đại học:

Khoa tham gia công tác giảng dạy cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm:

- Cử nhân Y tế công cộng hệ chính quy và liên thông vừa làm vừa học.

- Bác sĩ Y học dự phòng hệ chính quy và liên thông chính quy.

Giảng dạy các học phần liên quan đến Y tế công cộng cho các sinh viên hệ chính quy, hệ liên thông tập trung 4 năm, hệ vừa làm vừa học của các chuyên ngành khác trong Nhà cái uy tín - Dược: Y khoa, Dược, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền, Điều Dưỡng, Hộ sinh và Kỹ thuật Y học.

Thường xuyên hướng dẫn cho sinh viên đi thực tập cộng đồng tại các địa điểm thuộc các phường; xã ở thành phố Huế và một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế; Hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho sinh viên theo các đề tài phù hợp với chuyên ngành sinh viên đang theo học.

Biên soạn và xuất bản được 31 cuốn sách giảng dạy đại học và sau đại học tại Nhà xuất bản Y học và Nhà xuất bản Đại học Huế nhằm cung cấp tài liệu học tập và tham khảo có chất lượng cho sinh viên.

Ngày 12/10/2019, Chương trình đào tạo ngành Y tế công cộng đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Việt Nam theo quyết định số 392/QĐ- KĐCL

2. Đào tạo sau đại học:

Khoa đã không ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo Sau đại học cả về quy mô lẫn chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực y tế trong nước, đặc biệt là Khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Các chuyên ngành đào tạo sau đại học bao gồm:

- Thạc sĩ chuyên ngành YTCC.

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý bệnh viện.

- Chuyên khoa cấp I chuyên ngành YTCC (1994), Y học dự phòng (2009).

- Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Quản lý Y tế.

- Tiến sĩ chuyên ngành YTCC.

Không chỉ đào tạo về chuyên ngành YTCC và Y học dự phòng, Khoa YTCC còn tham gia giảng dạy các chứng chỉ Phương pháp NCKH, tin học nâng cao, tin học ứng dụng, giáo dục sức khỏe cho các lớp Cao học, CKI, CKII các chuyên ngành khác.

Các loại hình khác

Đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại các nội dung của chuyên ngành YTCC, thống kê y học, tin học nâng cao và phương pháp NCKH cho các chuyên ngành sau đại học khác. Xây dựng kế hoạch để mở các khoá đào tạo Y khoa liên tục về Đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động sức khoẻ, dinh dưỡng tiết chế, xây dựng đề cương NCKH, phân tích dữ liệu trong nghiên cứu y tế, xuất bản quốc tế, tính chi phí dịch vụ y tế, phân tích tác động của ngân sách…

Đào tạo chứng chỉ Quản lý Bệnh viện cho các sở y tế và các bệnh viện ở miền Trung.

Bổ túc kiến thức YTCC ngắn hạn, dài hạn cho các bác sĩ trạm y tế xã, phường của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

3. Nghiên cứu khoa học- Hợp tác quốc tế:

* Nghiên cứu khoa học:

Khoa đã tích cực tham gia hoạt động NCKH, thực hiện được một lượng lớn các đề tài NCKH trong những năm qua. Giai đoạn từ 2013 đến 2018, Khoa đã có 243 bài báo trong đó có 166 bài báo đăng tải ở tạp chí trong nước, 48 bài đăng tải tạp chí cấp trường và 29 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín. Số lượng đề tài được phê duyệt trong giai đoạn từ 2013 đến 2020 là 142 đề tài, trong đó có 13 đề tài cấp bộ, 3 đề tài cấp nhà nước, 10 đề tài cấp Tỉnh, 4 đề tài cấp Đại học Huế và 112 đề tài cấp cơ sở.

Nhiều thành viên chủ chốt của Khoa YTCC là thành viên của Nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Huế

* Hợp tác quốc tế:

Khoa đã xây dựng và phát triển các mối quan hệ gắn kết và bền vững với nhiều nước trên thế giới trong lĩnh vực NCKH và đào tạo, bao gồm các viện, các trường đại học hàng đầu ở Úc, Hoa Kỳ, Hà Lan, Thái Lan, Vương Quốc Anh, Nhật Bản, Đức, Ý, Hàn Quốc…

Những hoạt động hợp tác quốc tế điển hình:

Cùng với nhà trường thành lập Trung tâm Hợp tác quốc tế về nghiên cứu sức khỏe cộng đồng (trực thuộc Khoa) vào tháng 7/2011 và là tiền thân của Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng (ICHR - website:), trực thuộc Trường được thành lập vào năm 2014.

Tham gia phát triển, là thành viên sáng lập và lãnh đạo của Mạng lưới YTCC của các nước Tiểu vùng Mê Kong cùng với 16 Khoa YTCC của 6 quốc gia trong khu vực như Việt Nam, Lào, Cambodia, Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc.

Thành viên chính thức của Hiệp hội Văn hóa sức khỏe Châu Á năm 2014, thành viên của Hội nghị thường niên về sàng lọc ung thư Châu Á năm 2018.

Thành viên của Ban biên tập của một số tạp chí Y học trong nước và quốc tế.

4. Liên kết đào tạo và nghiên cứu với các địa phương và các cơ sở y tế 

Tư vấn về nghiên cứu sức khỏe cộng đồng.

Thiết kế và hướng dẫn thực hiện các CTĐT về YTCC tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Phát triển và xây dựng thực địa mẫu để giảng dạy về YTCC.

Tham gia các chương trình Y tế quốc gia, thực hiện đề tài NCKH cấp Tỉnh, thực hiện các đề tài nghiên cứu khác với Nhà cái uy tín Hà Nội, Đại học YTCC Hà Nội, Tổ chức phi chính phủ như MCNV, USAID…

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG