QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Bộ môn Dược của Nhà cái uy tín Khoa Huế được thành lập vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 để đào tạo DSĐH hệ không chính quy với sự giúp đỡ của Trường Đại học Dược Hà Nội trong những năm đầu. Năm 2001, Khoa bắt đầu đào tạo DSĐH hệ chính quy. Năm 2004, Đại học Huế ra Quyết định số 543/QĐ - ĐHH - TCNS ngày 9 tháng 11 năm 2004 chính thức thành lập Khoa Dược trực thuộc Nhà cái uy tín Dược, Đại học Huế, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực về Dược ở bậc trình độ đại học để phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân khu vực miền Trung, Tây Nguyên và trên cả nước. Từ những năm tháng đầu thành lập, Khoa Dược đã nhấn mạnh các nhiệm vụ then chốt trong hoạt động của Khoa, đó là đào tạo nguồn nhân lực ngành Dược chất lượng cao ở trình độ đại học và sau đại học; NCKH, hợp tác quốc tế và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Hiện nay Khoa Dược không ngừng ổn định và phát triển để trở thành một trong những trung tâm đào tạo DSĐH cho miền Trung, Tây Nguyên và một phần cho cả nước.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức hiện tại của Khoa Dược bao gồm 4 liên bộ môn: Bào chế - Công nghiệp Dược - Hóa dược, Dược lâm sàng - Quản lý dược, Dược liệu - Dược cổ truyền - Thực vật Dược - Hóa hữu cơ và Kiểm nghiệm - Độc chất - Hóa lý dược - Hóa phân tích.

Tổ chức đoàn thể của Khoa gồm có: Chi bộ, Công đoàn và Chi đoàn.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Khoa Dược trực thuộc Nhà cái uy tín - Dược, Đại học Huế là đơn vị tổ chức đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ; thực hiện nhiệm vụ đào tạo và tiến hành sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng cán bộ và NCKH; quản lý cơ sở vật chất được giao sử dụng; chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của Trường.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

Tổng số cán bộ hiện tại của Khoa là 45 người, bao gồm 34 GV, 9 KTV, 1 NCV và 1 cán bộ hành chính Khoa. Trong đó có 1 GS, 2 PGS, 4 TS (không kể GS, PGS có bằng TS), 9 Nghiên cứu sinh, 19 ThS, 1 học viên Cao học, 1 DSĐH, 3 cử nhân đại học và 1 DSTH.

HOẠT ĐỘNG

- Đào tạo đại học:

Cùng với quá trình phát triển chung của Nhà trường, quy mô đào tạo dược sỹ đại học tại Khoa đã tăng dần về số lượng. Từ năm đầu tiên tuyển sinh chỉ 20 DSĐH, đến nay mỗi năm Khoa tham gia trực tiếp đào tạo trung bình khoảng 1.000 – 1.100 SV Dược cả 2 hệ chính quy và liên thông. Về công tác đào tạo đại học, Khoa Dược luôn đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ theo kế hoạch giảng dạy Đại học đã được Nhà trường thông qua. Các liên bộ môn của Khoa Dược nghiêm túc thực hiện theo quy định của Quy chế 25 và Quy chế 43 của Bộ GD&ĐT trong đánh giá SV. Ngoài ra, Khoa luôn khuyến khích GV áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, phát huy tính sáng tạo, tự chủ, hợp tác giữa các SV trong học tập, đánh giá kết quả học tập của SV bằng hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận. Hằng năm, các CBGD của Khoa đều nỗ lực thực hiện tốt và đúng tiến độ việc hướng dẫn luận văn tốt nghiệp DSĐH, đảm bảo chất lượng và giá trị khoa học với nội dung các đề tài bao phủ hầu hết các lĩnh vực chuyên ngành và mang tính cập nhật. Đặc biệt là bắt đầu từ năm học 2013 - 2014, Khoa Dược đã triển khai đào tạo DSĐH hệ thống niên chế theo khung chương trình mới dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT về CTĐT khối ngành khoa học sức khoẻ, và bắt đầu từ năm học 2015 - 2016 chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, hướng đến phát huy tính chủ động và sáng tạo của người học.

- Đào tạo sau đại học:

Từ năm 2011 đến nay, Khoa đang đào tạo Chuyên khoa I với 3 chuyên ngành, bao gồm: Tổ chức Quản lý Dược, Dược lý - Dược lâm sàng và Dược liệu - Dược cổ truyền; chuyên khoa II Dược lâm sàng và ThS Dược lý Dược lâm sàng. Hiện nay có 233 học viên Chuyên khoa I đã tốt nghiệp và 52 học viên đang theo học ở các chuyên ngành đào tạo, góp phần bổ sung nguồn nhân lực sau đại học cho các đơn vị y tế, sự nghiệp công lập khu vực miền Trung - Tây nguyên.

- Quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế:

 Khoa đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác trong NCKH, giảng dạy và tổ chức trao đổi GV, SV với các đối tác trong nước như Viện Dược liệu, Viện Hóa học, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Khoa Dược - Đại học Y Dược TPHCM; và các đối tác nước ngoài như Viện nghiên cứu thuốc từ tự nhiên, ĐH Toyama - Nhật Bản, ĐH Toyohashi - Nhật Bản, ĐH Karlstad - Thụy Điển, Khoa Dược - ĐH Khon Kaen - Thái Lan, Khoa Dược - ĐH Tartu - Estonia...

- Nghiên cứu khoa học:

- Trong năm học 2020-2021, Khoa Dược đã và đang thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp với số lượng như sau:

Cấp đề tài:

  1. Trường : 31
  2. Đại học Huế: 15
  3. Tỉnh: 01
  4. Bộ GD-ĐT: 01
  5. Nafosted: 01

Ngoài ra, các cán bộ của Khoa tích cực tham gia hoạt động khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn:

- 11 cán bộ tham dự hội thảo khoa học: Hội thảo “Phát triển kỹ thuật phân tích và đánh giá liên phòng thí nghiệm” tổ chức tại Pleiku ngày 17-18/12/2020. Có 01 cán bộ báo cáo với đề tài “Ứng dụng thống kê đa biến sử dụng phần mềm Matlab để nhận dạng, phân loại glibenclamid trong dược liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm bảo vệ sức khỏe”.

- 07 cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến “Các giải pháp LC-MS/MS ứng dụng cho phân tích oligonucleotide” vào ngày 19/11/2020 và “Thực trạng pha trộn thuốc trong thực phẩm chức năng. Sử dụng LC-MSMS để sàng lọc và xác nhận” vào ngày 05/11/2020.

- 01 CB tham gia khóa tập huấn “Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo” do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội giảng dạy.

- 01 cán bộ đã tham gia hội thảo tập huấn GMP và hồ sơ thuốc cổ truyền tại Trường Đại học Dược Hà Nội.

- 01 cán bộ đã tham gia Hội nghị Giáo dục Y khoa lần thứ 4 tại Nhà cái uy tín Dược, ĐH Thái Nguyên tháng 11/2020.

- 03 cán bộ tham gia các hội thảo online về chuyên đề của Dược điển Mỹ: Bao bì nhựa được sử dụng trong sản xuất dược phẩm ngày 24/11/2020.

- 02 cán bộ tham gia hội thảo online về “Tổ chức, triển khai pha chế thuốc Điều trị ung thư hiện đại và an toàn” do Bệnh viện Ung bướu HCM tổ chức vào ngày 24/11/2020.

- 01 cán bộ tham gia hội thảo online “VANJ conference 2020” - Session 1 (Emerging nanomaterials) & Session 12 (Drug delivery) do Vietnamese academic network tại Nhật Bản tổ chức vào ngày 28/11/2020.

- 01 cán bộ tham gia hội thảo online về các chuyên đề của Dược điển Mỹ: Kiểm nghiệm chất lượng tá dược ngày 16/12/2020.

- 01 cán bộ tham dự Hội thảo trực tuyến: Kiểm soát toàn diện nguy cơ tim mạch trong điều trị rối loạn Lipid máu (08/2020).

- 01 cán bộ tham dự Hội thảo định hướng phát triển giảng viên phục vụ giáo dục và đào tạo dựa trên năng lực (12/2020)

- 01 cán bộ tham dự Hội thảo Transmed-VN lần thứ 5 (12/2020).

- 01 cán bộ tham dự Hội thảo tập huấn về chi phí bệnh tật do Trường ĐH Y tế công cộng tổ chức (12/2020).

- 01 cán bộ tham dự hội thảo trực tuyến : ‘‘Nhiễm khuẩn Gram âm: các hướng dẫn hiện hành và ứng dụng sự đa dạng trong kê đơn kháng sinh để cải thiện kết quả lâm sàng” (03/2021).

- 01 cán bộ tham dự Tập huấn cập nhật hướng dẫn quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện, tổ chức tại Đà Nẵng (03/2021).

- 03 cán bộ tham dự Hội nghị Khoa học kỹ thuật Dược trực tuyến lần thứ 37 (04/2021).

- 05 cán bộ tham dự Hội thảo kỹ năng khai thác các nguồn thông tin KH&CN và viết báo khoa học (04/2021).

- 01 cán bộ tham dự Hội nghị, Hội thảo về đánh giá công nghệ y tế do Bộ Y tế tổ chức (04/2021).

- 01 cán bộ tham dự  Tham dự hội thảo trực tuyến: ‘‘Công tác dược bệnh viện từ lý thuyết đến thực tiễn” (04/2021).

- 01 cán bộ tham dự Hội nghị Nội tiết – Đái tháo đường – Rối loạn chuyển hóa Miền Trung – Tây nguyên mở rộng lần XII (04/2021).

- 01 cán bộ tham dự Hội thảo trực tuyến: Xu hướng cá thể hóa điều trị rối loạn lipid máu (05/2021).

- 01 cán bộ tham dự  Tham dự hội thảo trực tuyến: ‘‘Điều trị viêm phổi cộng đồng ngoại trú thách thức và giải pháp” (07/2021).

- 01 cán bộ tham dự tập huấn trực tuyến “Khám và điều trị tai mũi họng trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay: Thách thức và giải pháp” (07/2021)

- Có 05 cán bộ tham dự hội thảo “Tập huấn về việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ sử dụng nguồn gen” tại Huế.

- Tham gia hội nghị Khoa học kỹ thuật Dược lần thứ 37. Được cấp giấy CPE của hội nghị về lĩnh vực Nghiên cứu phát triển thuốc mới.

- 01 cán bộ tham gia báo cáo online tại hội nghị khoa học quốc tế: Symposium of Young Researchers on Pharmaceutical, Technology, Biotechnology and Regulatory Science, tổ chức January 20-22nd 2021 Szeged, Hungary, với đề tài: “Electrospunamphiphilicnanofibers for stimasterol-loadeddeliverysystems”.

- 02 cán bộ đã tham gia hội thảo trực tuyến “The 5th TRANSMED-VN Conference 2020: Biomedical Innovations amidst the covid-19 pandemic and the stories of the pandemic control in Vietnam” ngày 28-29/12/2020.

- 04 CB tham gia hội thảo online tổ chức tại Indonesia với chủ đề “New Perspectives in Drug Development Trends” ngày 29/11/2020, do Khoa Răng hàm mặt, Đại học Brawijaya, Indonesia tổ chức, trong đó 01 cán bộ báo cáo bằng tiếng Anh.

- 01 cán bộ tham gia hội thảo online về bào chế “Adventure of Drying Techniques in Formulation” ngày 03/12/2020.

1.4. Hợp tác trong nước, quốc tế

Trong năm 2020-2021, Khoa Dược đã duy trì và phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế như:

- Tiếp tục phát huy mối hợp tác trong nghiên cứu khoa học với Đại học Tartu, Estonia; Viện nghiên cứu thuốc từ tự nhiên, ĐH Toyama, Nhật Bản và Trường Đại học Kỹ Thuật Toyohashi, Nhật Bản.

- Tham gia xúc tiến hợp tác, ký kết/tái ký kết MoU giữa Khoa Dược, Trường ĐH Y Dược Huế và các đối tác: Trường ĐH Công nghệ Toyohahsi, Nhật Bản (ký lại)

1.5. Nhân sự

- Năm học 2019-2020, đội ngũ cán bộ, viên chức của Khoa Dược hiện có 45 người. Số lượng cán bộ có trình độ sau đại học chiếm 80% gồm 1 GS, 2 PGS, 4 TS và 26 ThS. Trong đó có 34 cán bộ giảng dạy, 01 nghiên cứu viên, 09 kỹ thuật viên và 01 hành chính Khoa.

+ Năm 2020-2021, 01 cán bộ được phong học hàm chức danh Phó Giáo sư.

+ Năm 2020-2021, có 02 cán bộ hoàn thành thi thăng hạng lên Giảng viên chính.

- Việc nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ trong Khoa luôn được chú trọng và duy trì thường xuyên, cụ thể:

+ Có 10 cán bộ đang theo học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

+ Có 03 cán bộ đang học Cao học trong nước.