CƠ CẤU TỔ CHỨC

1 TS. Lê Văn Chi Quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y - Dược 
2 GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược 
3 TS. Nguyễn Xuân Huy Phó Trưởng Ban KHCN&QHQT, Đại học Huế
4 Ông Phan Ngọc Thọ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh T-T-Huế 
5 BSCKI. Hoàng Trọng Chính Phó Giám đốc BHXH tỉnh T-T-Huế
6 ThS.BSCKII. Trần Đức Sáo Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế
7 TS. Hồ Thắng Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế
8 TS. Nguyễn Văn Tuấn Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
9 TS. Nguyễn Thanh Xuân Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế
10 PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược 
11 PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y - Dược 
12 PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược
13 GS.TS. Nguyễn Thị Hoài Trưởng Khoa Dược, Trường ĐH Y - Dược
14 GS.TS. Trần Văn Huy Trưởng Bộ môn Nội, Trường ĐH Y - Dược
15 TS. Nguyễn Văn Hùng Trưởng Phòng TC, HC, TT&PC Trường ĐH Y - Dược 
16 PGS.TS. Lê Đình Khánh Phó Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y - Dược
17  TS. Đoàn Văn Minh Trưởng Khoa Y học cổ truyền, Trường ĐH Y - Dược 
18   GS.TS. Cao Ngọc Thành Bộ môn Phụ sản, Trường ĐH Y - Dược 
19 TS. Nguyễn Sanh Tùng Bộ môn GP-PTTH, Trường ĐH Y - Dược 
20 CN. Lê Thị Thu Hằng Phụ trách Phòng KHTC&CSVC, Trường ĐH Y - Dược 
21 SV. Nguyễn Minh Đạt Ủy viên BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội SV, Trường ĐH Y - Dược