QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Bộ môn Truyền Nhiễm - Lao được hợp nhất từ 2 Bộ môn Truyền Nhiễm và Lao kể từ tháng 02.2020. Hiện nay bộ môn có 10 cán bộ giảng dạy, trong đó có 1 phó giáo sư, 1 tiến sĩ, 4 thạc sĩ và 4 bác sĩ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • Trưởng BM: PGS.TS. Trần Xuân Chương 
 • Phó trưởng BM-Phân môn Lao: TS. Nguyễn Thị Bình Nguyên
 • Phó trưởng BM-Phân môn Truyền Nhiễm: ThS. Phan Từ Khánh Phương
 • ThS. Trần Hùng
 • TL Giáo vụ sau ĐH: ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
 • TL Giáo vụ ĐH: BS. Trần Thị Hồng Vân
 • Tổ trưởng tổ CĐ: ThS. Nguyễn Duy Bình
 • Tổ phó CĐ: BS. Hồ Thị Dạ Thảo
 • TL giáo tài, TL NCKH: BS. Phạm Văn Đức
 • BS. Phan Thị Mỹ Trâm

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Bộ môn đảm nhận dạy 2 môn Truyền Nhiễm và Lao cho nhiều đối tượng sinh viên Đại học và học viên sau Đại học từ nhiều năm nay. Giảng dạy các lớp đại học chính quy như Y5, YHDP4, YHCT5, ĐD3; Các lớp vừa học vừa làm như Y43, YHDP43, YTCC44, YHCT43. Các lớp Sau Đại học như CK I, CK II Truyền nhiễm, chuyên khoa định hướng Truyền Nhiễm, CK I Lao, CK I Nội, Cấp cứu đa khoa, Da liễu, Y học gia đình, Cao học và Bác sĩ Nội trú Nội, Huyết học.

Hầu hết cán bộ giảng dạy đang thực hành lâm sàng ở cơ sở chính là Khoa Bệnh nhiệt đới và Khoa Bệnh phổi của Bệnh viện Trung Ương Huế, đồng thời cũng tham gia khám chữa bệnh tại Bệnh viện Lao-Bệnh phổi Thừa Thiên Huế và Bệnh viện Nhà cái uy tín Dược Huế.

 

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng Bộ môn Truyền Nhiễm qua các thời kỳ:

 • BS. Phan Quận 
 • BS. Nguyễn Lô
 • BS. Trần Xuân Chương

 

Trưởng Bộ môn Lao qua các thời kỳ:

 • BS. Phạm Thị Xuân Quế
 • BS. Tôn Thất Văn
 • BS. Ngô Thị Cúc
 • BS. Trần Hùng 

HOẠT ĐỘNG

Những năm vừa qua, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng được chú trọng. Bộ môn đã có 1 công trình nghiên cứu về virus Zika hợp tác với Đại học quốc gia Jeju, Hàn quốc. Có một số bài báo quốc tế và nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc tham gia báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo chuyên ngành. Bộ môn đã tổ chức nhiều Hội nghị KH về Bệnh Truyền Nhiễm và bệnh Nhiệt đới quy mô cấp trường và khu vực Miền Trung.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG