QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Bộ môn Phục hồi chức năng – Nhà cái uy tín Dược Huế được thành lập vào tháng 01 năm 1999. Tại thời điểm thành lập, Bộ môn Phục hồi chức năng (PHCN) chỉ có 3 giảng viên cơ hữu và 1 giảng viên kiêm nhiệm, Thạc sĩ-Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh được bổ nhiệm làm Trưởng Bộ môn.

Hiện nay, với 10 cán bộ, bao gồm 7 Bác sĩ và 3 Kỹ thuật viên (KTV) PHCN, Bộ môn PHCN phụ trách đào tạo cho nhiều đối tượng đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PHCN và kiêm nhiệm công tác điều trị tại Khoa PHCN Bệnh viện Nhà cái uy tín – Dược Huế.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • Ban chủ nhiệm Bộ môn:
  • Phụ trách Bộ môn: ThS.BS. Hà Chân Nhân
  • Phó Trưởng Bộ môn: ThS.BS. Trần Thị Quỳnh Trang
 • Giáo vụ đại học:
  • ThS.BS. Nguyễn Thị Vân Kiều
 • Giáo vụ sau đại học:
  • ThS.BS. Tôn Thất Minh Đạt
 • Các CBGD khác:
  • ThS.BS Nuyễn Phước Minh Tâm
  • ThS.BS Đặng Thị Thu Hằng
  • ThS.BS Trương Thị Quỳnh Ngân
  • CN. Đặng Bá Quỳnh
  • KTV. Nguyễn Thị Hương Lan
  • CN. Lê Thị Kim Huệ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Đạo tạo chuyên ngành PHCN cho các đối tượng đại học và sau đại học
 • Đào tạo liên tục cấp chứng nhận và chứng chỉ PHCN theo nhu cầu xã hội
 • Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực PHCN
 • Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và áp dụng các kỹ thuật PHCN trong điều trị
 • Thực hiện các chương trình cộng đồng liên quan đến khuyết tật và PHCN

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

 • 1999-2012:
  • Trưởng Bộ môn: ThS.BS Nguyễn Thị Thanh
  • Các Phó trưởng Bộ môn: BSCK II. Trần Quốc Khánh, ThS.BS. Bùi Thị Phước Vinh, ThS.BS Hà Chân Nhân
 • 2012-2019:
  • Trưởng Bộ môn: ThS.BS Hà Chân Nhân
  • Phó trưởng Bộ môn: ThS.BS. Bùi Thị Phước Vinh
 • 2019 đến nay:
  • Phụ trách Bộ môn: ThS.BS Hà Chân Nhân
  • Phó trưởng Bộ môn:
   • ThS.BS. Bùi Thị Phước Vinh (nghỉ từ 2021)
   • ThS.BS Trần Thị Quỳnh Trang (từ 2022)

HOẠT ĐỘNG

ĐÀO TẠO

 • Bộ môn phụ trách giảng dạy Học phần Phục hồi chức năng cho các đối tượng sinh viên đại học chính quy và liên thông, bao gồm bác sĩ y khoa, bác sĩ YHCT, bác sĩ YHDP, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân YTCC.
 • Từ năm 2006, bắt đầu đào tạo Bác sĩ chuyên khoa định hướng PHCN.
 • Từ năm 2007, bắt đầu đào tạo Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 PHCN.
 • Từ năm 2009, bắt đầu đào tạo Cử nhân Vật lý trị liệu - hệ liên thông.
 • Từ năm 2016, bắt đầu đào tạo cấp chứng chỉ Âm-Ngữ trị liệu
 • Từ năm 2019, bắt đầu đào tạo cấp chứng chỉ Hoạt động trị liệu

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực PHCN.

Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học PHCN về vận động, liên quan đến các bệnh lý thần kinh, cơ xương khớp. Khoa học về lời nói và ngôn ngữ. Hoạt động trị liệu.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Bộ môn PHCN có nhiều mối quan hệ quốc tế, qua đó nâng cao được năng lực nghiên cứu khoa học, giảng dạy, điều trị và các dự án PHCN phục vụ cộng đồng.

Một số mối quan hệ hợp tác quan trọng:

Từ năm 2010, hợp tác với Tổ chức Rotary Club of Prospect – Australia trong lĩnh vực PHCN Nhi khoa, qua đó mời các chuyên gia VLTL từ các Trường Đại học của Úc đến tham gia công tác điều trị cho trẻ khuyết tật và đặc biệt là nâng cao năng lực giảng dạy học phần PHCN Nhi khoa cho các CBGD và KTV VLTL của Bộ môn.

Từ năm 2013, hợp tác với Tổ chức Phẫu thuật thần kinh quốc tế - Hoa Kỳ trong lĩnh vực PHCN thần kinh.

Từ năm 2015, hợp tác với các tổ chức USAID, HI, IC, MCNV, CCIHP,… thực hiện các dự án liên quan đến hòa nhập cho người khuyết tật. Nhiều hoạt động đào tạo, phát triển dịch vụ điều trị tại bệnh viện, các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật đã và đang được thực hiện hiệu quả.

Từ năm 2015, hợp tác với Trường Đại học Chonbuk – Hàn Quốc với nguồn tài trợ từ KOICA, thực hiện dự án về Âm ngữ trị liệu tại Nhà cái uy tín Dược Huế và Bệnh viện Trường.

Hợp tác với Trường Đại học La Trobe (Úc), tổ chức Work The World và nhiều tổ chức khác để tiếp nhận sinh viên, học viên nước ngoài đến học tập.

Ngoài ra, Bộ môn PHCN còn hợp tác với các tổ chức, cá nhân đến từ Mỹ, Canada, Úc, Đức, Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc,… trong các đợt tập huấn ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của Bộ môn.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG