QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Bộ môn Nội trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế được thành lập từ 1957

* Từ năm 1957 đến 1975: Bộ môn Nội thuộc Khoa Y-Viện Đại học Huế. Đội ngũ cán bộ giảng dạy gồm có 6 giảng viên, bên cạnh đó còn có mời cán bộ giảng dạy ở Sài Gòn (Tp.HCM). Thời điểm này Bộ môn chịu trách nhiệm đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy và chưa có đào tạo Sau đại học, thực hiện một chức năng là đào tạo thuần tuý chuyên môn.

* Từ 1975 đến nay: Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bộ môn Nội bắt đầu ổn định lại nhân sự và thực hiện công tác đào tạo và điều trị ổn định.

Từ năm 1981 đến năm 1989, công tác chuyên môn đã có sự khởi sắc. Đây là giai đoạn thành lập Học viện Y Huế (sự kết hợp giữa trường và viện); đội ngũ cán bộ trong Bộ môn được tăng cường và cũng bắt đầu hướng chuyên khoa hoá cho cán bộ giảng dạy. Trong giai đoạn này, mỗi một cán bộ giảng dạy vừa đảm trách công tác giảng dạy vừa tham gia công tác điều trị tại Bệnh viện, trong đó có một số cán bộ làm công tác kiêm nhiệm (Trưởng Khoa, Phó Khoa tại Bệnh viện). Thực hiện theo thông tư Liên Bộ (06) hợp tác giữa Trường và Viện, toàn thể cán bộ Bộ môn đã có tinh thần đoàn kết với các thành viên khoa bạn ở Bệnh viện để công tác điều trị và giảng dạy phát triển tốt.

Cán bộ giảng dạy bắt đầu được đi học chuyên khoa I tại Hà Nội, một số cán bộ đi tu nghiệp tại Cộng hoà Pháp, và đây cũng là giai đoạn nhà trường bắt đầu đào tạo thêm hệ chuyên tu tuyến y tế cơ sở - lớp đầu tiên này sau khi tốt nghiệp đã trở thành những cán bộ chủ chốt của các cơ sở y tế tại miền Trung.

Từ năm 1990 đến 1995 là thời kỳ đổi mới của đất nước; Bộ môn Nội cũng đã có những bước chuyển mình khá rõ rệt: CBGD đã thực sự được chuyên khoa hoá. Bộ môn đã được phân thành 8 phân khoa thuộc Bộ môn. Số lượng sinh viên tăng lên đáng kể; cùng với thời gian này Bộ môn đã bắt đầu đào tạo Chuyên khoa cấp I, Bác sĩ Nội trú Bệnh viện.

Từ 1995 đến nay, là giai đoạn phát triển mạnh về kinh tế xã hội và khoa học; bắt đầu có nhiều hình thức đào tạo đại học như hệ chính quy và hệ liên thông (Bác sĩ đa khoa 6 năm, Răng hàm mặt, Y học dự phòng, Y học cổ tuyền, Dược sĩ, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân kỹ thuật y học, Bác sĩ đa khoa 4 năm…), và Sau Đại học như Chuyên khoa cấp I và Chuyên khoa cấp II (Nội khoa, Nội Tim mạch, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hóa, Nội tiết, Lão khoa, Nội Thận – Tiết niệu), Bác sĩ Nội trú Bệnh viện, Thạc sĩ và cả Nghiên cứu sinh. Riêng CKI, CKII ngoài đào tạo tại Huế còn có đào tạo tại các tỉnh khác như Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Bến Tre, Trà Vinh, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ…

CƠ CẤU TỔ CHỨC

        Tính đến nay, tổng số cán bộ, người lao động hiện có của Bộ môn Nội là 38, Bộ môn đã có một đội ngũ cán bộ vững mạnh về học hàm, học vị.

        Cụ thể gồm:  

     06 Giáo sư, tiến sĩ; 07 Phó Giáo sư, tiến sĩ

     03 tiến sĩ; 02 Thạc sĩ-BSCKII;

     14 Thạc sĩ; 07 Bác sĩ và 02 chuyên viên

        Bộ môn Nội gồm 1 Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm chung, 2 Phó trưởng Bộ môn. Các thành viên của Ban Chủ nhiệm Bộ môn phụ trách điều hành các mặt công tác như Đại học, Sau Đại học, Nghiên cứu khoa học. Bộ môn có 1 nhóm Trợ lý Giáo vụ phụ trách Đại học, Kiểm định chất lượng đào tạo, 1 Trợ lý Giáo vụ phụ trách Sau Đại học, 1 trợ lý Nghiên cứu khoa học, 1 trợ lý Giáo tài.

        Bộ môn đã phân làm nhiều phân môn gồm Tim mạch, Hô hấp, Thần kinh, Thận-Tiết niệu, Cơ xương khớp, Nội tiết, Tiêu hóa. Các Trưởng phân môn là những Thầy Cô giảng dạy lâu năm và có học hàm Giáo sư. Bên cạnh đó, Bộ môn còn có một số giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên mời giảng từ các Khoa, Bộ môn khác thuộc Trường, Bệnh viện Trung ương Huế, Khoa Y - Đại học Đà Nẵng…

        Tổ chức đảng, đoàn thể: hiện tại Chi bộ Bộ môn Nội gồm 22 đảng viên chính thức. Công đoàn bộ phận BM Nội gồm 38 đoàn viên và sinh hoạt tại 2 tổ Công đoàn.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Bộ môn Nội trường Đại học Y Dược Huế là một trong những Bộ môn tiêu biểu của nhà trường về phương diện đào tạo (về Đại học và Sau Đại học), thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia công tác điều trị, khám chữa bệnh tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

- Trước năm 1975: Trưởng Bộ mônTHẦY LÊ VĂN BÁCH
   Phó Trưởng Bộ môn: BS. Nguyễn Khoa Mân
Từ năm 1975 đến 1990: Trưởng Bộ môn: BS. Lê Văn Bách
Từ năm 1990 đến 1995: Trưởng Bộ môn: BS. Lê Văn Bách
   Phó Trưởng Bộ môn: BS. Lê Văn Bàng

 


Thầy Lê Văn Bách, Nguyên Trưởng Bộ môn Nội


Từ năm 1995 đến 2004: Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Lê Văn Bàng
   Phó Trưởng Bộ môn: GS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ môn: GS.TS. Trần Hữu Dàng
Từ năm 2005 đến 2007: Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Trần Hữu Dàng.
   Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Võ Tam
   Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Phạm Như Thế

Từ năm 2007 đến 2010: Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Trần Hữu Dàng
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
   Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Võ Tam
   Phó Trưởng Bộ Môn kiêm nhiệm : GS.TS. Phạm Như Thế
Từ 2010 đến 2014: Trưởng Bộ Môn : GS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
   Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Lê Văn Chi
Từ 2014 đến 2019: Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trần Văn Huy
  Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
  Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Lê Văn Chi
  Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo   

Từ 2019 đến nay: Trưởng Bộ môn: GS.TS. Trần Văn Huy
  Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS Nguyễn Đình Toàn
  Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Hoàng Anh Tiến

  Phó Trưởng BM kiêm nhiệm: BSCKII. Hoàng Thị Lan Hương     

HOẠT ĐỘNG

- Đào tạo Đại học: Bộ môn giảng dạy cho các đối tượng Đại học gồm Y đa khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Dược sĩ, Điều dưỡng, Y tế công cộng hệ chính quy, hệ liên thông chính quy 4 năm và hệ liên thông vừa làm vừa học. Từ năm học 2018, Bộ môn tham gia phát triển và giảng dạy chương trình đổi mới đào tạo ngành Y đa khoa và ngành Răng hàm mặt theo hướng tích hợp, dựa trên năng lực, thuộc dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

- Đào tạo Sau Đại học: Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các lớp Sau đại học tại trường và tại các tỉnh thành, gồm có:

  • Cao học, Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Nội khoa
  • Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội khoa, Nội Thần kinh
  • Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội khoa, Nội Tim mạch, Nội tiết, Nội thận – tiết niệu, Nội Tiêu hóa, Thần kinh, Lão khoa
  • Tiến sĩ chuyên ngành Nội khoa

- Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế: Hàng năm, các giảng viên đều có công trình nghiên cứu khoa học hoặc hướng dẫn sinh viên Y đa khoa làm luận văn tốt nghiệp. Nhiều đề tài đã được nghiệm thu và được đăng trong Tạp chí Y Dược học của trường Đại học Y Dược Huế, tạp chí Y học thực hành và các tạp chí chuyên ngành khác. Bên cạnh đó, các Thầy Cô của Bộ Môn đã chủ trì và tham gia tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên ngành trong khu vực, trên toàn quốc và ở nước ngoài. Một số cán bộ giảng dạy hướng dẫn các bác sĩ trẻ, sinh viên thực hiện các đề tài tham gia Hội nghị Khoa học – Công nghệ tuổi trẻ của trường ĐHYD Huế và toàn quốc và đã đạt được giải thưởng cao…

Các CBGD luôn tích cực nghiên cứu khoa học, là người chủ trì và tham gia đề tài các cấp: cấp Đại học Huế, cấp Tỉnh, cấp Bộ, cấp Nhà nước với kết quả tốt.

Ngoài công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cán bộ Bộ môn cũng tham gia tích cực trong công tác khám chữa bệnh và điều trị tại Bệnh viện trường ĐHYD Huế và BVTW Huế. Một số CBGD kiêm nhiệm thêm công tác Trưởng, Phó khoa, phòng, Giám đốc trung tâm.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG