QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

- Sau khi thành lập Trường, từ năm 1959 đến năm 1975, môn Cơ thể học (Giải phẫu học) đã được các giáo sư người nước ngoài và giáo sư người Việt giảng dạy. Lúc đó, quy mô đào tạo còn nhỏ, chưa thành lập các Bộ môn riêng biệt.

- Bộ môn Phẫu thuật thực hành được bắt đầu giảng dạy tại Nhà cái uy tín khoa Huế từ năm 1975. Sau năm 1975, bộ môn Giải phẫu học, bộ môn Phẫu thuật thực hành là một đơn vị của Liên bộ môn Ngoại – Giải Phẫu – Phẫu thuật thực hành.

- Đến năm 1982, từ Liên bộ môn Ngoại – Giải Phẫu – Phẫu thuật thực hành, tách hai phân môn Giải phẫu và Phẫu thuật thực hành để thành lập Bộ môn Giải phẫu và Phẫu thuật thực hành.

- Đến năm 1991, Phẫu thuật thực hành được chuyển sang hệ lâm sàng ngoại trong Bộ môn Ngoại.

- Đầu năm 1999, phân môn Phẫu thuật thực hành đã được Đại học Huế và Nhà cái uy tín khoa tách thành một bộ môn độc lập là Bộ môn Phẫu thuật thực hành.

- Đến năm 2020, Theo đề án tái cấu trúc của Nhà cái uy tín Dược Huế, bộ môn Giải phẫu - Phẫu thuật thực hành được thành lập.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Trưởng bộ môn: TS. BS. NGUYỄN HỮU TRÍ

- Phó trưởng bộ môn: TS. BS. ĐẶNG LÊ HOÀNG NAM

ThS. BS. NGUYỄN THÀNH PHÚC

- Tổng số cán bộ công chức: 19

  • Phó giáo sư Tiến sỹ: 1              
  • Tiến sỹ: 3                         
  • Thạc sỹ: 7
  • Bác sỹ: 1
  • Kỹ thuật viên đại học: 6               
  • Cán bộ nhà xác: 1                

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng

- Phân môn Giải phẫu

Giảng dạy giải phẫu học mô tả, nhân trắc học và giải phẫu ứng dụng ngoại khoa; giảng dạy thực hành trên mô hình và trên xác.

- Phân môn Phẫu thuật thực hành

Giảng dạy những khái niệm tổng quát về phẫu thuật, lịch sử phẫu thuật, những tiến bộ quan trọng của phẫu thuật trong thời kỳ hiện tại, cũng như các phẫu thuật cơ bản và kinh điển thường được thực hiện phổ biến giúp cho sinh viên làm quen với một số kỹ thuật phẫu thuật trước khi tiếp xúc trực tiếp trên bệnh nhân tại bệnh viện.

Nhiệm vụ          

- Đào tạo đại học

+ Tham gia đào tạo sinh viên các khối Y1, Y2, Y3, Răng hàm mặt (RHM) 1, RHM 2 hệ chính quy theo chương trình Module;

+ Tham gia đào tạo sinh viên Y hệ 4 năm, Y học dự phòng 1, Y học cổ truyền 1, Y tế công cộng 1, Xét nghiệm y học 1, Kỹ thuật hình ảnh 1, Điều dưỡng 1, Điều dưỡng liên thông, Kỹ thuật hình ảnh liên thông, Điều dưỡng liên thông vừa học vừa làm, Xét nghiệm y học liên thông, Dược liên thông theo chương trình tín chỉ.

- Đào tạo sau đại học

Tham gia đào tào các học viên Chuyên khoa cấp 1, 2, Cao học, Nội trú bệnh viện các chuyên ngành hệ Ngoại, Sản, Chẩn đoán hình ảnh-Điện quang Y học hạt nhân, Ung thư, Nhãn khoa, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Y sinh học.

- Tham gia công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế.

- Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực có liên quan.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

Lãnh đạo của Bộ môn từ trước đến nay
- Trước 1975: BS. Lê Xuân Công, Phụ trách phòng thực tập Giải phẫu.
- Từ 1975 - 1981: PGS. TS. Nguyễn Văn Thái, Trưởng liên Bộ môn Ngoại - Giải phẫu - PTTH.
- Từ 1982-1988: ThS. BS. Nguyễn Kim Hải, Trưởng Bộ môn Giải phẫu và Phẫu thuật thực hành.
- Năm 1988: PGS.TS. Nguyễn Văn Liễu, Phụ trách Bộ môn Giải phẫu và Phẫu thuật thực hành.
- Từ 1989-1990: PGS. TS. Hoàng Văn Tùng, Phụ trách Bộ môn Giải phẫu và Phẫu thuật thực hành.

* Giai đoạn tách thành 2 Bộ môn:

Bộ môn Giải phẫu học:

- Từ 1991-1996: BSCKII Trần Đức Thái, Trưởng bộ môn Giải phẫu.
- Từ 1997-2006: PGS. TS. Hoàng Văn Tùng, Trưởng bộ môn Giải phẫu.
- Từ 2007-2014: PGS. TS. Lê Đình Vấn, Trưởng bộ môn Giải phẫu.

- Từ 2015-9/2019: TS. Nguyễn Sanh Tùng, Trưởng bộ môn Giải phẫu.

- Từ 10/2019-2/2020: TS. Nguyễn Hữu Trí, Phụ trách bộ môn Giải phẫu

Bộ môn Phẫu thuật thực hành:

- Từ 1999-2009: ThS. Nguyễn Kim Hải Trưởng bộ môn RHM.

- Từ 2010-2/2020: PGS. TS. Nguyễn Trường An Trưởng bộ môn Phẫu thuật thực hành.

* Sau khi tái cấu trúc:

- Từ 2/2020 đến nay: TS. Nguyễn Hữu Trí, Trưởng bộ môn Giải phẫu-Phẫu thuật thực hành.

HOẠT ĐỘNG

* Chuyên môn nghiệp vụ:

- Giảng dạy về Giải phẫu học người, về phẫu thuật thực hành cho sinh viên và học viên sau Đại học đáp ứng với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chung của Nhà trường với các hệ đào tạo Cử nhân, Bác sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ Nội trú, Bác sỹ CKI, CKII, Tiến sĩ…

* Nghiên cứu khoa học:

- Đã thực hiện các đề tài NCKH các cấp, đăng bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

* Hợp tác quốc tế:

- Giảng dạy giải phẫu cho các sinh viên đến từ Hoa Kỳ (FutureDocs), Hàn Quốc.

- Hợp tác giảng dạy và nghiên cứu với Giáo sư đến từ Hoa Kỳ.

* Kế hoạch phát triển:

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về Giải phẫu học mô tả, nhân trắc học, Giải phẫu ứng dụng ngoại khoa.

- Ứng dụng các phương pháp hiện đại trong giảng dạy Giải phẫu (E-learning, mô hình và phần mềm 3D và tiêu bản ảo ... )

- Tiếp nhận thêm xác, tổ chức các lớp đào tạo Giải phẫu chuyên sâu trên xác.

- Dự án mở phòng Y học thực nghiệm

- Dự án mở đơn vị huấn luyện phẫu thuật nội soi

- Nghiên cứu khoa học theo hướng kết hợp lâm sàng

Phấn đấu nâng cao trình độ của cán bộ, có nhiều cán bộ tham gia làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.