QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

- Năm 1966, GS. Wilfried Seipp từ Nhà cái uy tín Khoa Freiburg, Đức sang làm phụ trách về chuyên ngành da liễu tại bệnh viện Trung ương Huế và Trường đại học Y Huế. Ông là người đặt nền móng đầu tiên cho chuyên ngành này ở Huế, đến năm 1968 thì GS về nước. Tháng 06/1975, thành lập Bộ môn Da liễu lại Nhà cái uy tín Huế và BS. Dương Đình Châu làm Trưởng bộ môn.

- Năm 2004 - 2014, ThS.BS. Trần Văn Khoa làm trưởng Bộ môn.

- Năm 2015 đến nay, TS.BS. Mai Bá Hoàng Anh làm trưởng Bộ môn.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Chức năng của Bộ môn Da liễu là tham gia đào tạo Đại học  (Y Đa khoa, Điều dưỡng, Răng- Hàm - Mặt, Y học Cổ truyền, Y học Dự phòng) và đào tạo Sau đại học (CKI Da liễu) có y đức, kiến thức, kỹ năng phù hợp với trình độ bậc đại học và sau đại học để thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc,  phòng bệnh và giáo dục sức khoẻ.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, cải tiến phương pháp giảng dạy, đảm bảo chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo. Tham gia và tổ chức các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

- Nghiên cứu khoa học được được xem là trọng tâm, thực hiện các đề tài nghiên cứu và công bố trên các tạp chí có uy tín.

- Quản lý cán bộ, người học theo phân cấp của Nhà trường; Tạo môi trường làm việc tốt để cán bộ nâng cao kiến thức, phát huy năng lực, sáng tạo; Quản lý phòng khám Da liễu - Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế; Tham gia công tác khám chữa bệnh tại khoa Da liễu - Bệnh viện Trung ương Huế.

HOẠT ĐỘNG

Các hoạt động

Đào tạo

- Đào tạo đại học: giảng dạy cho các đối tượng Y đa khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng.

- Đào tạo sau đại học: Chuyên khoa I Da liễu.

Nghiên cứu khoa học

- Hướng dẫn luận văn cho sinh viên.

- Thực hiện đề tài cấp trường và các nghiên cứu để đăng tạp chí hay báo cáo các hôi nghị trong nước và quốc tế.

Hợp tác quốc tế

- Hợp tác với tổ chức HVO - Mỹ.

- Hợp tác viện nghiên cứu IHU – Pháp.

Các hoạt động khác

- Phụ trách phòng khám Da liễu - Bệnh viện Nhà cái uy tín Dược Huế.

- Tham gia khám chữa bệnh tại khoa Da liễu - Bệnh viện Trung ương Huế.